To może być najważniejszy list w Twoim życiu
wtorek, 26 maja 2009
Barbara Italia Mendez - informacja o rozwoju sytuacji

W lutym 2009, po dwóch latach pozasądowego śledztwa, Sąd Najwyższy Meksyku wydał uchwałę uznającą powagę naruszeń praw człowieka, które miały miejsce w San Salvador Atenco. W tej niewiążącej uchwale, Sąd wezwał do przeprowadzenia szeroko zakrojonych śledztw w celu ustalenia odpowiedzialności karnej osób bezpośrednio zamieszanych w tą sprawę.

Niestety, Sąd w swojej uchwale oddalił oskarżenia o odpowiedzialność wysokich funkcjonariuszy państwowych i federalnych. W uchwale zignorowano również odpowiedzialność kilku osób ustaloną w śledztwie prowadzonym przez jednego z sędziów tego samego Sądu, oraz nie spełniono zobowiązań Meksyku wynikających z międzynarodowych praw człowieka do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie funkcjonariuszy państwowych podejrzewanych o zlecanie, namawianie lub podżeganie do stosowania tortur lub stosujących je bezpośrednio, jak również osób, których pozycja umożliwiała zapobiegnięcie takim torturom.

Póki co żadna z ofiar nadużyć, a w szczególności 26 kobiet, które skarżyły się na tortury o podłożu seksualnym, fizycznym i psychologicznym, nie doczekała się sprawiedliwości ani odszkodowania.

W rezultacie takiej sytuacji, 11 kobiet złożyło w kwietniu 2009 skargi w Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, która obecnie rozpatruje o swojej właściwości w tej sprawie.

czwartek, 07 maja 2009
Kambodża, Grupa 78: Zagrożenie zbliżającym się wysiedleniem
Grupa 78, która stała się ikoną problemu przymusowych wysiedleń bez właściwego odszkodowania w Kambodży, znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia. Amnesty International wypuściła w ich sprawie Pilną Akcję - prosimy Was o wysyłanie apeli. Na miejscu jest nasza badaczka. Interweniowało kilka ambasad państw UE oraz Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Prawa do Mieszkania.