To może być najważniejszy list w Twoim życiu
sobota, 18 kwietnia 2009
Gurgurov - aktualizacja

Władze wciąż odmawiają wszczęcia dochodzenia w sprawie zarzutów o stosowanie wobec Sergieja Gurgurowa tortur i złego traktowania w areszcie policyjnym, w październiku 2005 roku. Ostatnio jego prawnik otrzymał od prokuratora generalnego Mołdawii kolejną odmowę, datowaną na luty 2009 roku. W odpowiedzi prawnik napisał skargę, w której zacytował raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (Committee for the Prevention of Torture - CPT) Rady Europy, opublikowany w grudniu 2008 roku. Autorzy raportu opisali przypadek Sergieja i potwierdzili, że przedstawiciele CPT znaleźli dowody na to, że Gurgurow był torturowany podczas pobytu w areszcie w 2005 roku.

 
Prawnik Sergieja czeka na odpowiedź prokuratora generalnego.

 

Akcja solidaryzowania się z Gurgurowem odniosła sukces. Otrzymał on tysiące kartek pocztowych od ludzi z całego świata. Sergiej wciąż cierpi na depresję i często ogląda listy, które stanowią dla niego źródło wsparcia.

Jednocześnie ważne jest by ponawiać naciski na władze Mołdawii, które wciąż odmawiają rozpoczęcia śledztwa w sprawie zarzutów o torturowanie Sergieja, co wzmaga poczucie bezkarności wśród tych, którzy stosują tortury w Mołdawii. Sekcja brytyjska AI zainicjowała ostatnio akcję, której celem jest apelowanie do mołdawskich władz o wszczęcie dochodzenia. Prosilibyśmy, zatem członków i sympatyków Amnesty by przyłączyli się do tych działań, ponieważ jest to w tym momencie bardziej istotne niż wysyłanie kolejnych listów do Sergieja. Więcej informacji na temat tej akcji na stronie brytyjskiej sekcji Amnesty

O sprawie Sergieja wspomina także opublikowany w lutym 2009 roku, raport specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania, który powstał na bazie informacji zebranych w Mołdawii w czerwcu 2008 roku. To odpowiedni moment na wykorzystanie międzynarodowej presji w celu wzmocnienia apelu Amnesty International o wszczęcie śledztwa. Raport dostępny jest na stronie Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).