To może być najważniejszy list w Twoim życiu
Blog > Komentarze do wpisu
Birma: Zarganar
59 lat wiezienia dla komika

Zarganar publicznie krytykował rząd Myanmaru za sposób działań po cyklonie, który doprowadził od katastrofy naturalnej do kryzysu humanitarnego. Zarganar został uznany za wiarygodne źródło informacji z Myanmaru dla emigracyjnych mediów birmańskich i regularnie udzielał wywiadów reporterom z zagranicy. W trakcie tych wywiadów mówił o zniszczeniach, o których nie wspominały ściśle kontrolowane media Myanmaru.

 


 

Zarganar i inni wolontariusze udokumentowali zniszczenia wyrządzone przez cyklon i późniejsze działania wolontariuszy. Zebrali nagrania wideo i fotografie ze zniszczonych terenów. W chwili aresztu policja skonfiskowała Zarganarowi komputer, kopie kilku zakazanych filmów, płyty DVD zawierające najprawdopodobniej nagranie zniszczeń spowodowanych przez cyklon oraz 1000 dolarów, które zostały zebrane dla ofiar cyklonu.

Dwa dni po jego aresztowaniu media kontrolowane przez rząd przestrzegały przed produkcją nagrań wideo z prac porządkowych dla zagranicznych agencji.

Było kilka wątków w wyrokach postawionych Zarganarowi. 45 letni wyrok, o którym został powiadomiony 21 listopada 2008 był sumą trzech oddzielnych kar – każda 15 letnia, czyli maksymalna dozwolona – zasądzonych za przestępstwa ujęte w niejasno sformułowanym Akcie o Elektronice, który reguluje komunikację elektroniczną. Cały czas ciążą na nim cztery inne wyroki wydane na podstawie ustaw o bezpieczeństwie publicznych , których władze nagminnie używają do pacyfikacji pokojowych przeciwników politycznych.

20 października 2008 Zarganar poinstruował swojego adwokata Aung Thein, aby wycofać się z protestu przeciwko nierzetelnemu postępowaniu sądowemu i zbyt restrykcyjnym karom wymierzonym przez sąd. Na tę nierzetelność składały się: niewystarczający czas na przygotowanie obrony, brak dostępu do ważnych świadków i do aktów prokuratora, najważniejszych dla procesu. Co więcej, nie wydano pozwolenia członkom jego rodziny na uczestnictwo w procesie. Od 3 października 2008 rodziny wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w więzieniu Insein nie były dopuszczane do obecności na przesłuchaniach. Mecenas Aung Thein niedługo później został aresztowany i skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności za okazywanie pogardy dla sądu po tym, jak czterech innych zatrzymanych aktywistów demokratycznych, których reprezentował, poprosiło go o zrezygnowanie z reprezentowania ich. W liście do sądu napisanym w imieniu swoich klientów, Aung Thein tłumaczył, że nie chcą oni dłużej współpracować z sądem, ponieważ nie wierzą w sprawiedliwy system sądowniczy, który oskarżają o poddawanie się kontroli władz.

To nie pierwszy raz, kiedy Zarganar został zatrzymany przez władze za swoje poglądy i działalność w kontekście jego politycznych przekonań i działalności. Zarganar, znany ze swoich politycznych satyr, którego pseudonim sceniczny oznacza „Szczypce” – jest to nawiązanie do lat, które spędził szkoląc się na dentystę; był pierwszym zatrzymanym na kilka miesięcy w 1988 za udział w pro-demokratycznym powstaniu przeciwko rządom wojskowym. Rząd rozgromił te demonstracje zabijając ponad 3 tys. ludzi. Zarganar został znowu aresztowany w 1990 po tym, jak pomagał swojej matce w kampanii wyborczej do parlamentu w wyborach parlamentarnych w tym samym roku, za co otrzymał wyrok na 5 lat. Władze miały go także na oku w trakcie głównych anty-rządowych protestów w sierpniu i wrześniu 2007 po tym, jak dostarczył jedzenie i wodę buddyjskim mnichom. Został zatrzymany 25 września 2007 i wypuszczony kilka tygodni później, 17 października. Po uwolnieniu Zarganar powiedział w wywiadzie, że przez około tydzień był trzymany odizolowany w celi strzeżonej przez około 30 psów w poniżających warunkach sanitarnych.

Represje wobec opozycji w Myanmarze

Przed rozprawieniem się z pokojowymi demonstracjami we wrześniu 2007 w Myanmaru było około 1,150 więźniów politycznych. Jednak Amnesty International ocenia, że obecnie jest ich ponad 2,100 – ich liczba prawie się podwoiła w ciągu roku.

W październiku 2008 władze skazał 200 osób za ich aktywność polityczną. Wiele z nich zostało ukaranych za ich udział w protestach w 2007 roku. W tym samym czasie pięciu innych wolontariuszy z grupy Zarangara zostało zamkniętych w więzieniu za ich wkład w pomoc ocalałym z cyklonu Nargis.

Ci, którzy przewodzili protestom w 2007 roku otrzymali bardzo surowe wyroki: brat zakonny i aktywista U Gambira został skazany w sumie na 68 lat pozbawienia wolności a 23 członków 88 osobowej grupy Generacja Studentów zostało skazanych na 65 lat każdy.

Surowość tych wyroków stoi w sprzeczności z twierdzeniami rządu Myanmaru, że nowa konstytucja i plan przeprowadzenia wyborów w 2010 to starania o zwiększenie demokracji.

Amnesty International na dłuższą metę będzie dążyć do zmiany ustaw o bezpieczeństwie publicznym, które są nagminnie wykorzystywane do pacyfikowania i tłumienia opozycji politycznej Myanmaru. Są one sformułowane bardzo niejasno, co daje władzom możliwość bardzo szerokiej interpretacji, która w istocie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Prosimy o wysyłanie apeli pod następujące adresy:

Senior General Than Shwe

c/o Ministry of Defence

Naypyitaw

Union of Myanmar

Forma grzecznościowa: Dear General Than Shwe/Szanowny Panie Generale Than Shwe

Minister Spraw Zagranicznych

Minister of Foreign Affairs

Nyan Win

Ministry of Foreign Affairs

Bldg. (19), Naypyitaw

Union of Myanmar

+95 67 41-2336/ +95 97 41-2395

mofa.aung@mptmail.net.mm

Forma grzecznościowa: Dear Minister/Szanowny Panie Ministrze

Sugestie co do treści listów:

Wezwij władze Myanmaru do:

  • Bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Zarganara; który jest więźniem sumienia;
  • Zapewnienia mu możliwości kontaktu z adwokatem z wyboru oraz z rodziną;
  • Zapewnienie, że nie jest torturowany ani poniżany w inny sposób.

 

sobota, 13 grudnia 2008, maraton-amnesty

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: